On-Going Students

PHD (RISDEV)

 1. Abang Mohd. Razif Abang Muis, Program Latihan dalam Pengurusan Insan di Institusi Pembangunan Berteraskan Islam
 2. Abdul Hanis Embong, Aplikasi Kaedah Tafsir dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam
 3.  Agustyarsyah,  Kaedah Pengurusan Pengelolaan Tanah Konflik Akibat Tsunami Di Baitul Mal Aceh
 4. Ahmad shaifful Anuar Ahmad Shukor, Keberkesanan Perlaksanaan Wakaf Pendidikan Tinggi Malaysia
 5. Caturida Meiwanto Doktoralin, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Pembayaran Zakat Pendapatan
 6.  Che Khadijah Hamid - Pelaksanaan Dan Potensi Wakaf Tunai Di Malaysia
 7. Ekarat Sitisan, Guideline of Islamic Corporate Social Responsibility of Islamic Bank in Thailand
 8. Fadzilah Akmal Ali - How To Islamize Restaurateurs? The Development And Validation Of Islamic Based Meal Model (IBBM) For Restaurateurs - Malaysian Case
 9. Farah Farhana Johari, Asas Pembinaan Visi dan Misi Institusi Pembangunan Berteraskan Islam di Malaysia
 10. Farahdina Faizal, Potensi Institusi Pondok dalam Membiayai Pembangunan Wakaf Lestari di Negeri Kedah
 11. Hainnur Aqma Rahim, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Isi Rumah Muslim Berpendapatan Tinggi Berhutang
 12. Hayati Salleh, Asas-Asas Pengurusan Bangunan Hijau Berteraskan Islam: Kajian ke Atas Kompleks Suleymaniye
 13. Intan Nursyuhada Muhamad Nasir
 14. Kamarulariffin Ithnan, Al-Ghayat Al-A’liat Pembangunan Berteraskan Islam: Kajian Berdasarkan Kitab Jami’ Al-Tirmiziy
 15. Kasimah Kamaruddin, Aplikasi Kaedah Istinbat Ayat Ahkam dalam Penganalisian Data Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam
 16. Khairul Bariyah Othman, Konsep Niat Berteraskan Islam dalam Kepatuhan Zakat Pendapatan: Satu Analisis dalam Kalangan Muslim di Pulau Pinang
 17.  Khairul Faizi Mohd Rapiai - Potensi Model Takaful Hibrid: Satu Analisis Pakar Terhadap Gelagat Pengusaha SME Muslim Di Negeri Pulau Pinang
 18. Maizatul Mazwa Mazlan, Kaedah Tarbiyah Dalam Pengurusan Insan di PBI: Kajian Berdasarkan Kaedah Tarbiyah Rasulullah SAW
 19.  Mohamad Salleh Abdullah, Sistem Penyampaian Perkhidmatan Wakaf Berteraskan Islam (SPPWBI): Satu Kajian Teoritis
 20. Mohammad Zulfakhairi Mokthar, Pengaruh Niat Terhadap Tingkah Laku Berwakaf Tunai dalam Kalangan Muslim di Pulau Pinang
 21. Mohd A'dli Zahri, Gelagat pemilihan Pelaburan Dana Amanah Islam (DAI) dalam Kalangan Pelabur Muslim di Kelantan
 22.  Mohd Haidzir Auzir, Pembentukan Falsafah Pembangunan daripada Tasawur Jahiliyah Kepada Tasawur Islam: Kajian Histiografi
 23. Mohd Syahmi Mohd Miswan, Pelaksanaan Tahaluf Siyasi dalam Pembangunan Ekonomi Politik Negeri Kelantan
 24.  Mohd Zulkifli Muhammad - Kajian Kebolehlaksanaan Pelaksanaan Sistem Ar-Rahnu Di Malaysia Timur
 25. Nor Hatizal Amarul Shah, Penentu Pemilihan Pembiayaan Perumahan Musyarakah Mutanaqisah (MM) dalam Kalangan Pelanggan Berteraskan Islam
 26. Norazila Ali, Pendidikan Berkualiti Pelarian Kanak-Kanak Muslim Rohingya: Kajian Kes di Sekolah Pelarian di Pulau Pinang
 27. Norazilawati Md Dahlal, Konsep Pengurusan Kualiti Makanan Halalan Toyyiban Berteraskan Islam
 28. Norazita Marina Abdul Aziz, Teras Falsafah dalam Pembangunan Teori Perakaunan Islam
 29. Norhazriah Mohamed@Ismail, Pemerkasaan Modal Insan dalam Sistem Pendidikan: Kajian Kes Program Ulul Albab
 30.  Nur Ilani Mat Nawi, Objektiviti dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam: Kajian Berdasarkan Pendekatan Al-Biruni dalam Penghasilan Kitab Al-Athar dan Kitab Al-Hind
 31. Nur Sakiinah Ab Aziz, Aplikasi Konsep Mutawatir dalam Penentuan Kesahan Data Penyelidikan Berteraskan Islam
 32. Nurul Izza Abdul Aziz, Kualiti Kehidupan Kerja Berteraskan Islam: Kajian Khusus Ke Atas pekerja Islam Menurut Sirah
 33.  Nurul Izza Ahad, Analisis Inovasi Wakaf Keluarga Menerusi Wakaf Tunai dalam Membangunkan Ekonomi Keluarga Muslim
 34. Nurul Suhada Ismail, Pengurusan Sekuriti Makanan dalam Tasawur Pembangunan Berteraskan Islam
 35. Nurul Syahidah Roslan, Ekonomi Politik Islam Negeri Kelantan
 36. Raudha Md. Ramli, Natural Resources in Islamic Based Sustainable Development: A Case Study of Brunei Darussalam
 37. Sakinatul Raadiyah, Pengurusan Pembiayaan Harta Wakaf di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan
 38. Salimah Yahaya - Faktor-Faktor Penerimaan Skim Ar-Rahnu Dalam Kalangan Peniaga Kecil: Kajian Di Beberapa Institusi Ar-Rahnu
 39. Shahrinizam Mohd Amin, Hubungan Penentu Pemilihan dengan Kepuasan Ibu Bapa Terhadap Kemasukan Pelajar Ke Institusi Pendidikan Ikram Musleh
 40. Siti Arinah Ahmad, Pembinaan Prosedur Amalan Kaedah Rukyah dan Hisab dalam Penetapan Bulan-Bulan Ibadah di Indonesia
 41.  Surita Hartini Mat Hassan, Pelaburan Hartanah Wakaf: Analisis Kelestarian Manfaat Wakaf
 42. Syazalie Hirman Ahmad Najib, Konsep Niat dalam Tingkah Laku Berteraskan Islam
 43. Wafdi Auni Mohamed, Kerajaan Perpaduan Berteraskan Islam: Kajian Kes Parti Politik Melayu –Islam di Malaysia
 44. Wan Nornajwa Wan Othman, Kaedah Pengurusan Kesejahteraan Insan Berteraskan Islam: Kajian Kes Pengurusan Stres Dalam Kalangan Penjaga (Care Taker)
 45. Yusrizal Zainal Abidin - Konsep Dan Pendekatan Pembangunan Berteraskan Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani

MASTER (Mixed-Mode)

MISDEV’15.2

2016-2017 Academic Sessions

 1. Ashlal Ibrahim
 2. Intan Diana Othman
 3. Mohd Afiq Shafirin Abd Aziz
 4. Muhammad Helmi Sulaiman
 5. Muhamad Shakir Abdul Sahood
 6. Nor Saadah Salahuddin
 7. Nur Ilham Wan Abdullah
 8. Nurul Nur Shuhaida Mohd Mokhtar
 9. Siti Fatimah Abdullah Halim
 10. Suwaybatul Islamiyah Che Ibrahim

MISDEV’16.1

2016-2017 Academic Sessions

 1. Afifi Farhana Mohd Poad
 2. Hakimi Mat Salim
 3. Hamzah Abdullah
 4. Hanis Ayuni Hasnan
 5. Hazwani Husna Jamaluddin
 6. Mohd Farizan Ghazali
 7. Mohd Sadqi Mohd Mokhtar
 8. Muhammad Hakii Abd Rani
 9. Muhammad Hazrin Sayuti
 10. Munirah Azmi
 11. Nadia Fariza Muhamad Rafiz
 12. Nor Farhani Md kamal
 13. Noor Azni Mohd Bakhtin
 14. Nurshahirah Ahmad Zapri
 15. Raja Husna Raja Aziz
 16. Siti Aishah Zainudin
 17. Siti Noor Mawar Abdul Rahman
 18. Siti Nur Aafifah Hashim

MISDEV 16.2

2017-2019 Academic Sessions

 1. Asma Adnan
 2. Furnama Sari
 3. Hdariyani Kampun
 4. Khairul Azlee Mohd Yunus
 5. Mohd Fadhil Abdul Karim
 6. Nur Aziemah Md Yusuf
 7. Nur Inani Ismail
 8. Nuur Husna Khalid
 9. Rabiatul 'Adawiyah Usman Hasan