34.Takwim Hijri : Instrumen & Pencerapan Fenomena Falak

Takwim Hijri Instrumen Pencerapan Fenomena Falak

Buku ini mengandungi 10 bab yang merupakan hasil penulisan para siswazah yang sedang menyempurnakan ijazah tinggi, ahli akademik dan juga pengamal falak dalam Malaysia dan luar negara. Daripada 10 bab dalam buku yang disunting ini dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama bertemakan instrumen manakala bahagian kedua bertemakan pencerapan fenomena falak.

Penyunting : Shahir Akram Hassan dan Nur Aida Athirah Sulaiman (ISDEV, USM)

ISBN : 978-967-394-263-3

 Penerbit : Jabatan Mufti Negeri Kedah (JMNK)

Harga : RM 10.00

Hubungi : Puan Nur Aznidar Hang Jebat  - 04- 653 2910