38. Konsep, Strategi dan Pelaksanaan Pengurusan Berteraskan Islam

Konsep Strategi dan Pelaksanaan Pengurusan Berteraskan Islam

Buku ini merupakan salah satu daripada tujuh buah buku yang diterbitkan secara serentak sempena dengan berlangsungnya The 11th ISDEV International Graduate Workshop (INGRAW2016). Buku ini juga merupakan karya suntinagn yang mengumpulkan artikel daripada penulis-penulis yang melakukan kajian dalam bidang pengurusan Islam. Secara umumnya, buku ini mengandungi 18 buah artikel yang telah disunting menjadi 18 bab dan dikategorikan kepada tiga bahagian.

ISBN : 978-967-394-268-8

Harga : RM 15.00

Penerbit : ISDEV, USM

Hubungi : Puan Nur Aznidar Hang Jebat - 04-653 2910