39. Pengurusan Pembangunan Islam Pembangunan Insan dan Tadbir Urus

Pengurusan Pembangunan Islam Pembangunan Insan dan Tadbir Urus

Buku bertajuk Pengurusan Pembangunan Islam: Pembangunan Insan dan Tadbir Urus ini merupakan karya suntingan yang mengumpulkan artikel-artikel daripada penulis yang melakukan kajian dalam pembangunan insan dan tadbir urus. Bahagian pertama buku ini adalah berkaitan pembangunan insan bermula daripada bab satu hingga bab tiga belas, manakala bahagian kedua adalah berkaitan dengan tadbir urus bermula bab ke empat belas sehingga bab ke dua puluh.  Secara keseruluhannya, kesemua 20 bab yang terdapat di dalam buku ini menyingkap dan memperdalamkan ilmu-ilmu pengurusan berteraskan Islam dalam skop pembangunan insan dan tadbir urus.

ISBN : 978-967-394-270-1

Harga : RM 18.00

Penerbit : ISDEV, USM

Hubungi : Puan Nur Aznidar Hang Jebat - 04-653 2910