WAPI

 (WAPI)Workshop Antarabangsa Pembangunan Berteraskan Islam (WAPI)

Sejak kebangkitan Islam pada akhir tahun tujuh-puluhan, pelbagai disiplin ilmu Islam telah banyak diminati. Antaranya ialah ilmu pembangunan berteraskan Islam. Kegigihan cendekiawan masa kini menggali dan mengembangkan kembali ilmu pembangunan berteraskan Islam, seperti juga ilmu-ilmu lain, cukup mengagumkan.

Namun begitu, dalam keadaan dunia didominasi ilmu-ilmu bukan-Islam, kadangkala ilmu pembangunan yang berteraskan Islam ini, seperti juga dalam kasus ilmu-ilmu lain, secara sedar atau tidak nampaknya bercampur aduk dengan ilmu-ilmu bukan-Islam. Masalah ini tentunya perlu diatasi.

Hal penting yang mesti dilakukan ialah meneliti kembali acuan ilmu pembangunan berteraskan Islam agar dengan ilmu ini dapat lahir acuan yang bersumber dari Islam sendiri. Selain itu Ilmu pembangunan Islam tentunya perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain dan perlu pengkajian dari berbagai bidang keilmuan dan perspektif dengan Islam sebagai landasannya. Untuk itu akan dilaksanakan kegiatan Workshop Antarbangsa Pembangunan Berteraskan Islam ke-3 (WAPI 3).

Maksud dan Tujuan

  • Guna menggali filosofi dan konsepsi pembangunan berteraskan Islam dalam pelbagai perspektif.
  • Guna menggali potensi dan prospek Pembangunan berteraskan Islam untuk pembangunan umat.

Sub-tema

Penyaji diundang untuk membentang makalah/kertas kerja terkait dengan pembangunan berteraskan Islam dalam pelbagai perspektif. Di antaranya perspektif hukum, ekonomi, sosial, politik, pembangunan, pendidikan dan lain sebagainya.

Penyaji dan Peserta

Penyaji: Terbuka untuk semua dosen Perguruan Tinggidan calon Pascasarjana

Peserta: Peserta workshop berasal dari seluruh rantau, terutamanya Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Bahasa

Makalah/kertas kerja dapat menggunakan Bahasa Indonesia, Melayu atau Bahasa Inggris.

 More about WAPI