Awards Won

Latest update: May 2016

 

BIL

 

JENIS / NAMA ANUGERAH

 

JUMLAH

 

1

 

ANUGERAH PERSADA KENCANA

19

2

ANUGERAH DISERTASI CEMERLANG

ISDEV (Mixe-Mode+by Research)

94

3

ANUGERAH TESIS PHD CEMERLANG

ISDEV

29

4

ANUGERAH TESIS TERBAIK YAYASAN NURUL YAQEEN ,

KUALA LUMPUR

3

5

ANUGERAH TESIS SARJANA TERBAIK- TAN SRI MUHYIDIN MOHD YASIN, KUALA LUMPUR

4

6

KERTAS KERJA TERBAIK

ANUGERAH DR. SUHRAWARDI LUBIS

11

7

LAIN-LAIN

2

                                 TOTAL                       162

http://isdev.usm.my/index.php/en/publications/downloads