Completed Students

(latest update on November  2016)

NO

 COMPLETED STUDENT

TOTAL

1 PhD 49
2 Master by research 2
3 Master Mixed-Mode  
  2008-2009 13
  2009-2010 18
  2010-2011 12
  2011-2012 18
  2012-2013 17
  2013-2014 36
  2014-2015 34
  2015-2017 35
 

TOTAL

234

http://isdev.usm.my/index.php/en/publications/downloads

PHD BY RESEARCH

 1. Zahri Hamat, Perakaunan Zakat Perniagaan Di Malaysia: Satu Kajian Rintis Pendapat Cendiakawan Zakat, 2007
 2. Nor ‘Azzah Kamri, Pelaksanaan Kod Etika Islam Di Institusi Pembangunan Berteraskan Islam: Kajian Kes Di Lembaga Tabung Haji Malaysia, 2007
 3. Fadzila Azni Ahmad, Kaedah Pengurusan Institusi-Institusi Pembangunan Berteraskan Islam Di Malaysia, 2008
 4. Ahmad Azrin Adnan, Penentu Pemilihan Institusi Perbankan Islam Dalam Kalangan Muslim Di Terengganu, 2010
 5. Sukiman, Kaedah Pembangunan Aceh Pascatsunami: Analisis Ke Arah Pembangunan Berteraskan Islam, 2010
 6. Warjio, Parti Politik Dakwah Di Indonesia: Ideologi, Strategi Dan Pencapaian Partai Keadilan Sejahtera(PKS) 1998-2009, 2011
 7. Muhammad Tahir, Kaedah Dan Amalan Tazkiyyah An-Nafs Dalam Pembangunan Berteraskan Islam: Satu Kajian Kes Koperasi Pondok Pesentren (KOPENTREN), Darul Tauhid Bandung Indonesia, 2011
 8. Suhrawardi, Wakaf Tunai Muhammadiyah Sumatera Utara: Kajian Hukum Dan Potensi, 2012
 9. Mohd Shukri Hanapi, Tasawur Pembangunan Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Al Mawdu'iy, 2012
 10. Muhammad Yasir Yusuff, Tanggungjawab Sosial Korporat Institusi Perbankan Islam Di Aceh: Analisis Kriteria Dan Persepsi, 2012
 11. Sunaryo, Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Terhadap Kesetiaan Pelanggan Muslim Di Perbankan Syari'ah Malang, Indonesia, 2012
 12. Marlina Ekawaty, Pengurusan Zakat Di Kota Malang, Indonesia: Analisis Muzakki Dan Pengurusan Institusi Zakat, 2012
 13. Heri Kusmanto, Masyarakat Sivil Berteraskan Di Indonesia: Politik Akomodasi Dan Upaya Pendemokrasian Muhammadiyah Dan Al-Washliyah Di Sumatera Utara (1998-2008), 2013
 14. Suraya Binti Ismail, Latar Belakang dan Pemikiran Ahli Majlis Penasihat Syariah  (MPS) di Malaysia dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Produk Pembiayaan Perumahan: 2014
 15. Wan Anisah Binti Endut, Perakaunan Zakat Saham di Malaysia: Asas dan Kaedah Amalan,2014
 16. Mohamad Helmi Bin Hidthiir, Financing Risk and Liquidity Risk Underlying Debt Financing Modes and Economic Crisis Condition:  An empirical Analysis of Islamic Bank in Malaysia, 2014
 17. Radieah Binti Mohd Nor, Asas-asas pengurusan Kemiskinan Era Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 2014
 18. Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, Tahaluf Siyasi Dalam Ekonomi Politik Islam: Satu Kajian Teoritis, 2014
 19. Farid Wajdi, Undang-undang, Pentadbiran dan Penggunaan Logo Halal: Kajian Kes di Sumatera Utara, Indonesia, 2014
 20. Raziah Binti Md Tahir, Mekanisme Operasi Pembiayaan Kredit Mikro Amanah Iktiar Malaysia (AIM): Analisis Dari Perspektif Islam, 2014
 21. Mulia Saputra, Hubungan Tadbir Urus Korporat Dan Nilai Firma dengan Pengurusan Pendapatan Sebgai Pembolehubah Pencelah: Kajian Terhadap syarikat-syarikat Tersenarai di Jakarta Islamic Index (JII), Bursa Efek Indonesia, 2014
 22. Wan Norhaniza Binti Wan Hasan, Indeks Pembangunan Berteraskan Islam: Satu Analisis Konseptual, 2014
 23. Razali Bin Othman, Penggunaan Wang sebagai Instrumen Wakaf Tunai: Satu Kajian teoritis, 2014
 24. Shahir Akram Bin Hassan, Aplikasi Kaedah Penaakulan Mantik dalam Penyelidikan Berteraskan Islam, 2014
 25. Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan Khairuldin, Aplikasi Proses Penfatwaan Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam, 2014
 26. Ab Aziz Yusoff, PenilaianPrestasi Maklum balas 360 Darjah: Satu Kajian teoritis daripada Perspektif Islam, 2014
 27. Azrin Ibrahim, Asas-Asas Hisbat Dalan Kitab Al-Hisbat FI Al-Islam: Kajian di Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI), Kelantan, 2015
 28. Teuku Meldi Kesuma, Kriteria-Kriteria Periklanan dari Perspektif Islam: Analisis Persepsi Pengguna Institusi Perbankan Syariah di Banda Aceh, 2015
 29. Nor Hanani Ismail, Kaedah Naqad Al-Hadith Sebagai Kaedah Penentu Kesahan Data Bagi Penyelidikan Berkaitan Islam, 2015
 30. Shereeza Mohamed Saniff, A Conceptual Analysis of Islamic-Based Development Actor, 2016
 31. Khatijah Othman, Islamic Compliance Quality Management System (ICQMS): An Analysis from Islamic Epistemology, Tasawwur and Ontology Perspectives, 2016
 32. Kasyful Mahalli, Perancangan Pembangunan Kota Medan: Suatu Kajian dari Perspektif Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam, 2016
 33. Mutiara Dwi Sari, Personaliti Pengguna Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Pemilihan Institusi Perbankan Islam di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, indonesia, 2016
 34. Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar, Tasawwur Pembangunan dalam Kitab Sahih Al-Bukhary: Kajian Al-Hadith Al-Mawdu'iy, 2016
 35. Mohd Syahmir Alias, Bebas Nilai dalam Penyelidikan Saintifik: Kajian dari Perspektif Perkaedahan Penyelidikan Berteraskan Islam, 2016
 36. Azuar Juliandi, Budaya Organisasi Menurut Tasawur Islam di Bank-Bank Syariah Kota Medan, Indonesia, 2016
 37. Ahmad Nizam, Gaya Hidup Pengguna Muslim dalam Memilih Perbankan Syariah di Banda Aceh, Indonesia, 2016
 38. Musmuliadi Kamaruding, Konsep Pengurusan Kepadatan Manusia Berteraskan Islam: Kajian Kes Konsep Pengurusan Kepadatan Jemaah Haji Lembaga Tabung Haji di Mekah, 2016
 39. Mohd Saharudin Shakrani, Penilaian Prestasi Sekuriti Patuh Syariah Terpilih Menggunakan Modal Kemeruapan Bersyarat Peletakan Harga Aset Modal Islam, 2016
 40. Zaharah Ghazali, Exporting Activity From Islamic Perspective and Its Impact on Export Performance, 2016
 41. Taha Mohd Omar, The Islamic Capital Market: Analysis of The Shariah Screening Methodology by The Securities Commission of Malaysia, 2016
 42. Ridwan Nurdin, Kriteria dan Tahap Kesetiaan Pekerja Perbankan Islam di Banda Aceh, Indonesia, 2016
 43. Mohd Zulkifli Muhammad, Andaian Ketidak-terhadan Kehendak Manusia Dalam Ekonomi Islam Arus Perdana: Analisis Berdasarkan Tasawur Islam, 2017
 44. Azreen Hamiza Abdul Aziz, Conceptualizing Islamic Hospitality Management, 2017
 45. Isnaini, Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudarabat Industri Kecil Sederhana di Bank Sumut Syariah Indonesia, Kota Medan, 2017
 46. Lenny Anak Luat, Strategi Pengurusan Insan Universiti Sains Malaysia (USM): Kajian Dari Perspektif Islam, 2017
 47. Norhayati Abdullah, Kriteria Penilaian Penarafan Sukuk di Rating Agensi Malaysia (RAM), 2017
 48. Murni Yusoff, Relationship Marketing Approach in Malaysia Takaful Companies: An Investigation From Islamic-Based Relationship Marketing Approach, 2017
 49. Norhidayah Marzuki, The Method of Leadership and Strategic Planning in Quality Management of Islamic Development Institutions, 2017 
 

MASTER BY RESEARCH

 1. Ekarat Sitisan, Potentials of Establishment of Zakat Fund in the Muslim Community of Bangkok, Thailand, 2010
 2. Fakhruddin Abd Rahman, Pembangunan Wakaf Kapitan Keling, Pulau Pinang: Satu Penilaian, 2015

MASTER (MIXED MODE)

 2008-2009 Academic Sessions

 1. Ahmad Anuar Rosli, Khutbah Jumaat Oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): Kajian Perspektif Pembangunan Berteraskan Islam, 2009
 2. Emy Norliyana Taha Husni, Faktor-Faktor Yang Menentukan Sambutan Pengguna Terhadap Skim Pajak Gadai Islam Dan Konvensional Daalam Kalangan Orang Islam Seberang Perai,2009
 3. Hasliza Saad, Pekerja Wanita Di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Cawangan Pulau Pinang: Satu Perspektif Berteraskan Islam
 4. Maizatul Mazwa Mazlan, Pengurusan Dakwah Di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, 2009
 5. Mohamad Amin Mohamed Sharifulizam, Pelaksanaan Ibadah Haji Melalui Pinjaman Tanpa Faedah (Qardul Hasan) Satu Analisis Polemic, 2009
 6. Mohd Zulhafiz Said, Ketidakpatuhan Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Institusi Basmi Zakat Di Daerah Kota Setar: Analisis Pentadbir Jabatan Zakat Negeri Kedah, 2009
 7. Norafizah Mohd Makhtar, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Insurans Kesihatan Pelajar Iajazah Tinggi: Perbandingan Antara Takaful Dan Insurans Konvensional Di University Sains Malaysia
 8. Radieah Mohd Nor, Prinsip-Prnsip Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Mukadimah Ibn Khaldun, 2009
 9. Salmiah Mohamad, Wasiat: Implikasi Pelaksanaannya Terhadap Penyelesaian Harta Pusaka, 2009
 10. Salwa Zakaria, Konsep Harta Sepencarian Dan Kaedah Pengurusannya Di As-Salihin Trustee Berhad, 2009
 11. Shereeza Mohamed Saniff, Management Of Quality Development In The Islamic Religious Council Of Singapore(MUIS), 2009
 12. Suraya Ab Jaafar, Persepsi Beberapa Pemimpin Parti Islam Semalaysia (PAS) Terpilih Terhadap Islam Hadhari, 2009
 13. Wan Norhaniza Wan Hasan, Pengurusan Zakat Di Pulau Pinang Dan Wilayah Persekutuan Satu Kajian Perbandingan, 2009
 14. Zaleha Embong,Pemikiran Pembangunan Rohani Tuan Guru Dato Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat, 2009

2009-2010 Academic Sessions

 1. ‘Imaaduddin Abdul Halim, Kaedah Pembangunan Rohani Berteraskan Islam; Satu Kajian Kes Di Sekolah –Sekolah Menengah Agama Rakyat Bantuan Kerajaan Daerah Seberang Perai Utara, 2010
 2. Abdullah Fahimy Abu Bakar, Pengurusan Air Secara Islam, 2010
 3. Aimi Nadirah Mohd Nadir, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Asnaf Terpilih Di Lembaga Zakat Selangor(LZS), 2010
 4. Aniza Elias, Persepsi Ibu Bapa Terhadap Tabika Perpaduan Dan Tadika Tahfiz Fitrah Dalam Membentuk Akhlak Kanak-Kanak, 2010
 5. Azrin Ibrahim, Sejarah Hisbat Dan Kajian Kontemporari Tentangnya Di Malaysia, 2010
 6. Che Khadijah Hamid, Pengurusan Skim Dana Wakaf: Kajian Di Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), 2010
 7. Inke Kesumawati Adnan, Persepsi Masyrakat Muslim Bandung Terhadap Pemilihan Kad Kredit Syariah, 2010
 8. Khairul Faizi Mohd Rafie, Aplikasi Konsep Hybrid Dalam Perlaksanaan Perniagaan Di Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB), 2010
 9. Lenny Luat, Kaedah Pengurusan Insaniah Berteraskan Islam, 2010
 10. Mohd Rizal Abu Bakar, Perakaunan Zakat Perniagaan Di Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) : Satu Analisis, 2010
 11. Mohd Syakir Mohd Rosdi, Dr Burhanuddin Al Helmi Dan Pembangunan Ekonomi Politik Islam Di Malaysia, 2010
 12. Nor Hidayah Naziha Adnan, Kajian Pemilihan Bank Islam Oleh Pengguna Muslim Di University Sains Malaysia(USM) : Analisis Kerangka Teoritikal Dan Metodologi, 2010
 13. Nuruleifaa Noordin, Konsep Dan Pelaksanaan Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Perumahan: Satu Kajian Perbandingan Di Antara Maybank Islamic (M) Berhad Dengan Kuwait Finance House (M) Berhad, 2010
 14. Puti Nurhendrawaty Hasman, The Islamic Religious Elite’s Perceptions On Ethnic Intergration Policy (EIP) In Singapore, 2010
 15. Shafiza Shaari , Standard Pensijilan Halal Malaysia Ms1900:2005: Analisis Dari Perspektif Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam, 2010
 16. Shahir Akram Hassan, Kaedah Pengumpulan Hadith: Satu Kaedah Pengumpulan Data, 2010
 17. Siti Syuhada Mohamad, Persepsi Kakitangan Pengurusan Tertinggi Unit Halal Dan Usahawan Terpilih Terhadap Tadbir Urus Hala: Kajian Kes Di Kedah Dan Pulau Pinang, 2010
 18. Tuan Azura Raja Ismail, Kaedah Pembentukan Sahsiah Pekerja HPA: Kajian Kes Di Pusat Operasai Al Wahida Marketing Zon Utara, 2010

2010-2011 Academic Sessions

 1. Fairuz Ridzuan Abd Jalil, Pembangunan Rohani Berasaskan Zikir: Kajian Berdasarkan Kitab Al- Adhkar Oleh Imam Al Nawawi, 2012
 2. Juniza Mohamad Jamari, Sambutan Pelajar Muslim Universiti Sains Malaysia(USM) Terhadap Takaful Hayat, 2012
 3. Meor Hezbullah Meor Abd Malik, Memperkasa Pembangunan Harta Wakaf Khas Melalui Istibdal: Kajian Kes Di Majlis Agama Islam Pulau Pinang, 2012
 4. Norazira Ali, Kepimpinan Menurut Islam : Kajian Kes Strategi Kepimpinan Anwar Ibrahim Dalam ABIM (1974-1982), 2012
 5. Nur Ilani Mat Nawi, Aplikasi Algebra Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam, 2012
 6. Nurhidayah Marzuki@Yahaya, Kaedah Pengurusan Tauhidik: Kajian Kes Di Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam (YAPEIM), 2012
 7. Nurul Huda Yacob, Konsep Al Wasatiyyat Dalam Gagasan 1Malaysia, 2012
 8. Shahirah Said, Prinsip-Prinsip Pembanguan Berteraskan Islam Dalam Ihya ' Ulumuddin, 2012
 9. Siti Rushada Md Zainudin, Kaedah Pengurusan Tauhidik Akademi Pengurusan YAPEIM: Analisis Epistemologi Dan Tasawur Dari Perspektif Islam, 2012
 10. Siti Nuraisyah Hashim, Agihan Dana Zakat Kepada Non-Muslim : Analisis Pandangan Ulama Di Himpunan Ulama Dayah Aceh, Indonesia, 2012
 11. Taha Mohd Omar, Islamic Management Of Poverty : An Application Of Muhammad Syukri Salleh's Thougt On The Case Of People's Defend Cooperative (KOBERA) Penang, 2012
 12. Teuku Surya Darma, Perancangan Kewangan Awam Nabi Yusuf A.S, 2012

 2011-2012 Academic Sessions

 1. Abdullah Mohd Nor, Pengurusan Perniagaan Saudara Baru: Kajian Kes Di Pulau Pinang, 2013
 2. Azreen Hamiza Abdul Aziz, Islamic Asset Management: An Analysis Of Its Contemporary Concept, 2013
 3. Dalfiza Mohd Yusof, Faktor-Faktor Penerimaan Pembiayaan Perumahan Musharakah Mutanaqisah Dalam Kalangan Pengguna Muslim Terengganu Selatan, 2013
 4. Imroatussholehah Mohamad Sholeh, Tadbir Urus Anak Tidak Sah Taraf Dalam Kalangan Masyarakat Muslim: Kajian Kes Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang, 2013
 5. Intan Nursyuda Muhamad Nasir, Politik Kelestarian Sisters In Islam: Analisis Daripada Perspektif Pihak Luar, 2013
 6. Khairunnisa Mansor, Prinsip-Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Sirah Rasulullah Saw Dengan Rujukan Khas Kepada Rahim Al Maktum, 2013
 7. Marhamah Ishak, Pemikiran Pembangunan Berteraskan Islam Hasan Al-Banna Dalam Majmu’ah Ar Rasail, 2013
 8. Mohd Hanif Hazahari, Pembiayaan Islam Dalam Koperasi Masjid: Kajian Kes Di Koperasi Masjid Ban Nua, Thailand, 2013
 9. Muhammad Haris Riyaldi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Asnaf Di Baitul Mal Aceh, Indonesia, 2013
 10. Muslihah Mazlan, Kaedah Pengurusan Disiplin Pelajar Pondok Bustanul Ariffin Banting, Selangor, 2013
 11. Norazilawati Dahlal, Piawaian Halal MS 1500:2009: Kajian Dari Perspektif Tasawur Pembangunan Berteraskan Islam, 2013
 12. Norhazriah Mohamed@Ismail, Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Dalam Kurikulum Program Ulul Albab: Kajian Kes Sekolah Menengah Imtiaz, Terengganu, 2013
 13. Nurul Ain Zainul Abidin, Pelaksanaan Pengurusan Asas-Asas Kualiti Peribadi Dalam Kehidupan Nabi Muhammad SAW, 2013
 14. Rohida Ismail, Kreteria Asnaf Dan Mekanisma Pengagihan Zakat Dalam Kitab Al-Amwal, 2013
 15. Sakinatul Raadiyah Abdullah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar UiTM Pulau Pinang Terhadap Pembiayaan Ujrah Oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), 2013
 16. Wafdi Auni Mohamed, Dinamisme Pengagihan Zakat Produktif: Kajian Kes Di Ban Nua, Thailand,2013
 17. Widad Mat Ali, Dasar Wanita Kelantan Daripada Perspektif Maqasid Al-Syari’ah, 2013
 18. Yusra Omar, Kaedah Pengurusan Kemiskinan Berteraskan Islam Dalam Zaman Pemerintah Umar Ibn Al-Khattab, 2013

2012-2013 Academic Sessions

 1. Abang Mohd Razif Abang Muis,Kaedah Pembangunan Insan di Institusi Pengajian Tinggi Islam Swasta (IPTIS) di Malaysia: Kajian Kes di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 2. Ahmad Shaifful Anuar Ahmad Shukor,Potensi Wakaf Pendidikan Tinggi Malaysia
 3. Che Nurmahirah Che Ghaffar, Kepimpinan dan Kepengikutan Dalam Pengurusan Insaniah: Kajian Berdasarkan Sirah Rasulullah SAW
 4. Farah Farhana Johari, Analisis Pernyataan Visi dan Misi Institusi Pembangunan Berteraskan Islam di Malaysia
 5. Hassan Abd. Hamid, Urban Development Based on Madinah Development Principles: The Lebuh Acheh Case Study
 6. Khairul Izuan Ab. Aziz, Zakat Perniagaan Dalam Kalangan Peniaga Kecil: Kajian Kes di Pasar Besar Siti Khadijah (PBSK) Kelantan
 7. Mastura Syamsudin, Imej Institusi Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Media Bercetak Arus Perdana di Malaysia
 8. Mohd Hafez Sabri, Kaedah Pembangunan Insan Berteraskan Islam: Tumpuan Khusus Berdasarkan Surah al-Mukminun
 9. Mohd Syahmi Mohd Miswan, Dalālat Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam
 10. Mohd Syahmir Alias, Konsep Saintifik Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam: Analisis Pemikiran Ibn al-Haytham
 11. Noor Aini Mohd Salleh, Imej Institusi Pembangunan Berteraskan Islam: Tanggapan Pelajar Universiti Sains Malaysia Terhadap Imej JAKIM
 12. Nor Asariah Ilias, Pelaburan Wang Zakat dari Perspektif Ahli Majlis Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang di Majlis Ugama dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP)
 13. Normaisarah Mohammad Zahari, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelestarian Usahawan Kecil Wanita Muslim di Pasar Besar Siti Khadijah (PBSK), Kota Bharu, Kelantan
 14. Nurul Izzah Md. Rodzi, Sikap Waris Terhadap Pentadbiran Harta Pusaka Kecil: Kajian di Unit Pembahagian Harta Pusaka
 15. Nurul Nadiah Md Salleh, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pembangunan Berteraskan Islam: Pengalaman Imam al-Syafi’iy
 16. Rhodhiyah Johari, The Concept of Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur: Views From Selected Contemporary Scholars in Malaysia
 17. Surita Hartini Mat Hassan, Potensi Wakaf Dinar Emas: Analisis Pengalaman Wakaf Dinar Emas Zaman Uthmaniyah
 

2013-2014 Academic Sessions

 1. Abdul Malik Ramli, Pelaksanaan Pembangunan Komuniti Islam Ban Nua, Hatyai, Thailand: Analisis Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam
 2. Ahmad Saiful Rahman Ab Rahim, Kekangan Dan Penyelesaian Pembangunan Berteraskan Islam Di Kelantan (1990-2014)
 3. Ashikin Ismail, Analisis Epistemologi Dan Tasawur Amalan Pengilangan Islam (IMP)
 4. Azuraanisah Jamid, Pelaporan Isu-Isu Keagamaan Terpilih Dalam Utusan Online Dan Harakah Daily
 5. Farahdina Fazial, Penjanaan Pembiayaan Pembangunan Lestari Pondok An-Nadhoh (Pan), Kubang Semang, Pulau Pinang Melalui Instrumen Wakaf
 6. Fathin Amalina Yaacob, Usahawan Asnaf Di Lembaga Zakat Selangor
 7. Hairul Azuan Abas, Strategi Pemerkasaan Masyarakat Minoroti Islam Di Singapura Oleh MUIS
 8. Mahirah Ramli, Faedah Penetapan Had Al-Kifayah Kepada Asnaf Fakir Dan Miskin Di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
 9. Mohamad Sarkawi Mohamad Salleh, Pelaksanaan Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Perumahan Di RHB Islamic Bank Berhad: Analisis Dari Perspektif Maslahah Dan Mafsadah
 10. Mohamad Shamfariza Ab Halim, Perspektif Cendekiawan Islam Dalam Pembangunan Lestari: Analisis Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam
 11. Mohamamad Syukri Jalil, Pelaksanaan Ibadah, Khilafah Dan Imarah Dalam Pengurusan Koperasi Ban Nua, Thailand
 12. Mohd 'Adli Zahri, Persepsi Pelajar Muslim Universiti Zainal Abidin (UNISZA) Terhadap Faktor Pelaburan Dana Amanah Islam (DAI)
 13. Mohd Zulfakhairi Mokhtar, Konsep Niat Dalam Tingkah Laku Berteraskan Islam Dan Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Untuk Berwakaf Tunai Dalam Kalangan Staf Muslim Universiti Sains Malaysia (USM)
 14. Muhammad Anas Ibrahim, Taksiran Zakat Padi Di Negeri-Negeri Koridor Utara Malaysia
 15. Muhammad Mu'adz Mohd Saufee, Amalan Tadbir Urus Khalifah Umar Abdul Aziz
 16. Noor Hidayah Samsudin, Faktor-Faktor Peningkatan Motivasi Pekerja Institusi: Analisis Menurut Perspektif Al-Qur'an
 17. Noramira Ghazali, Kriteria Asnaf Dan Mekanisme Pengagihan Zakat Dalam Kitab Sanil Al-Muhtadin
 18. Norhidayati Nadiha Mukri, Kepimpinan Dalam Pembangunan; Kajian Berdasarkan Ktab Fiqh Al-Sirat Karya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Butiy
 19. Nur Afifah Abu Hassan, Nilai Kerja Islam: Satu Analisis Teoritis Dari Perspektif Pembangunan Berteraskan Islam
 20. Nur Aniyah Saidin, Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Tafsir Al-Azhar: Tumpuan Khusus Terhadap Tafsiran Surah Al-Baqarah
 21. Nurul 'Aqidah Moklis, Kaedah Taksiran Zakat Pertanian Dalam Kitab Al-Amwal
 22. Nurul Farhana Yahaya, Perwatakan Pelaku Pembangunan: Kajian Berdasarkan Surah Al-Furqan
 23. Nurul Izza Abdul Aziz, Faktor Terhadap Lesbian, Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT): Satu Analisis Penulisan Ilmiah
 24. Nurul Suhada Ismail, Analisis Strategi Pengurusan Kawal Penduduk United Nations Population Fund (UNFPA) Dari Perspektif Tasawur Islam
 25. Nuruljannah Jaafar, Pelaksanaan Prinsip Patuh Syariah Dalam Insdustri Perhotelan: Kajian Kes TH Hotel Pulau Pinang
 26. Siti Romilah Mat Yajid, Prinsip Pembangunan Bandar Raya Islam Negeri Kelantan dari Perspektif Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam
 27. Siti Arinah Ahmad, Kaedah Penyelidikan Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2015): Analisis Berdasarkan Kaedah Pendidikan Al-Ghazaliy Dalam Ktab Ihya' Ulum Al-Din
 28. Siti Es Husnina Bujang, Towards An Islamic State: An Analysis Of Negara Zikir In Brunei Darussalam
 29. Siti Mastura Muhammad, Konsep Fiqh Kepenggunaan Berdasarkan Hadith Dalam Kitab Syama'il Muhammadiyyah Karya Imam Al-Tirmidhiy
 30. Siti Nor'ain Mayan, Pengaplikasian Mekanisme Qadi Al-Mazalim Dalam Biro Pengaduan Awam
 31. Siti Nur Afiqah Shafie, Asas-Asas Penilaian Status Produk Halal: Kajian Kes Di Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP)
 32. Siti Sakinah Syed Hamzah, Konsep Pelancongan Islam Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam
 33. Sofyatul Azlyn Sharifuddin, Unsur-Unsur Dakwah Dalam Filem 7 Petala Cinta Dan Ustaz, Mu Tunggu Aku Datang
 34. Syafiqah Ismail, Ontologi Kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fateh
 35. Syaidatana Siti Aishah Ab Aziz, Konsep Al-Wasatiyyah Dalam Gagasan 1 Malaysia: Analisis Berdasarkan Tafsiran Ayat 143 Surah Al-Baqarah
 36. Wan Nornajwa Wan Othman, Pendidikan Dalam Pengurusan Insan Di Institusi Islam Berdasarkan Surah Luqman

 2014-2015 Academic Sessions

 1. Ade Yunita Mafruhat, Asas-Asas Ekonomi Dalam Koperasi Pondok Pesantren (KUPONTREN) Daarut Tauhid, Bandung, Indonesia
 2. Afnan Hamimi Taib Azamudden, Tahaluf Siyasi Dalam Politik Dakwah: Kajian Kes Parti Islam Se-Malaysia (Pas) Di Pulau Pinang
 3. Ahmad Nazrul Alif Yahya, Pembangunan Lestari Universiti Sains Malaysia Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam
 4. Amirah Abdullah, Kedudukan Dogma Islam Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam
 5. Athirah Abu Bakar, Tasawur Indikator Sistem Pemeringkatan Universiti Dunia Quacquarelli Symonds
 6. Farhat Nazirul Mubin, Potensi Wakaf Kesihatan Di Malaysia
 7. Fazleen Md Ali, Kefahaman Terhadap Perwatakan Pelaku Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Kalangan Pemimpin Pelajar Universiti Sains Malaysia
 8. Hanis Hazlinda Rozali, Gerakan Dakwah Online Di Malaysia
 9. Maznah Abdul Raheen, Amalan Pengurusan Insaniah Institusi Pembangunan Berteraskan Islam: Kajian Kes Masjid Ban Nua, Thailand
 10. Mohammad Aisamuddin Akob, Konseptualisasi Negara Maju Dalam Al-Qur’an
 11. Mohd Hafifi Hafidz Abu Bakar, Konsep Kelestarian Alam Sekitar Dari Perspektif Pembangunan Berteraskan Islam
 12. Muhammad Hilmi Mat Johar, Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) Di Malaysia: Kajian Ke Atas Mahasiswa Muslim Di Universiti Sains Malaysia
 13. Muhammad Zufar Marwah, Sistem Penyampaian Maklumat Institusi Masjid Di Pulau Pinang
 14. Na’imah Mohamed Najib, Pembangunan Insaniah Beliawanis Oleh Badan Bukan Kerajaan Nisa’ Kelantan
 15. Nabilah Abd Salam, Pengaplikasian Kaedah Rukyah Dan Hisab Dalam Penentuan Awal Bulan-Bulan Ibadah Di Malaysia
 16. Nik Nur Syuhada Nik Saleh@Nik Abdullah, Pengurusan Insaniah Berdasarkan Surah Al-Mukminun
 17. Noor Adilah Aminuddin, Politik Islam Hadhari Terengganu Bestari
 18. Noor Husna Mohd Shafie, Sumbangan Tun Dr. Mahathir Mohamad Dalam Ekonomi Politik Islam Di Malaysia: Tumpuan Khusus Terhadap Pengisytiharaan Negara Islam
 19. Noorhusna Badri, Indikator Jenayah Dalam Indeks Pembangunan Berteraskan Islam Berdasarkan Kitab Jenayah Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh
 20. Norashikin Ahmad, Maqasid Al-Syariat Dalam Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam (PBI)
 21. Norhafizah Abdul Halim, Konsep Modal Insan Menurut Sarjana Muslim Masa Kini: Analisis Dari Perspektif Tasawur Islam
 22. Nur Atikah Nazarudin, Persepsi Asnaf Fakir Terhadap Kemiskinan Di Hulu Langat, Selangor
 23. Nur Atirah Mohamad Razif, Pelaksanaan Ekonomi Politik Islam Dalam Pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz
 24. Nur Fadhliana Habibollah, Tasawur Konsep Perkhidmatan Hotel Islami
 25. Nur Farah Hana Abdullah, Kaedah Pelaksanaan Agihan Zakat Kepada Asnaf Muallaf Di Lembaga Zakat Selangor (LZS)
 26. Nur Farahanim Mustaffa, Perbandingan Proses Pembuatan Produk Makanan Berasaskan Makanan Sunnah Di Syarikat Yang Menggunakan Amalan Pengilangan Islam (IMP) Dan Bukan IMP
 27. Nur Farhana Mohd Yusoff, Faktor Penentu Pembayaran Zakat Pendapatan Muzakki Luar Kelantan Di Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)
 28. Nur’arifah Mohd Nor, Konsep Hisbat Dalam Pemantauan Pensijilan Halal Produk Oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 29. Nursyuhada Md. Anuar, Kaedah Pengurusan Remaja Perempuan Islam Di Pusat Perlindungan Wanita (PPW), Johor
 30. Siti Rubiah Mohd Yusope, Challenges In Realizing “Kedah Prospers, Benefit For All” (KPBA) Of Kedah Pas-Led Government (2008-2013)
 31. Siti Shafia Sub’rai @Subrai, Latihan Pengurusan Insan Berteraskan Islam: Kajian Di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 32. Umi Zulaika And Rashid, Aplikasi Istiqra’ Dalam Kaedah Penyelidikan Islam
 33. Yusliamir Mohd Yusoff, Kefahaman Terhadap Perbankan Islam Dalam Kalangan Guru Muslim Di Daerah Sik
 34. Yusma Fariza Yasin, Peranan Wanita Ketenteraan Berdasarkan Kitab Rahiq Al-Makhtum
 2015-2017 Academic Sessions
 
 1. Azidatul Anis Aziz, Konsep Indeks Pembangunan Negara Zikir di Negara Brunei Darussalam, 
 2. Azizan Sarayon, Tasawur Perubatan Berdasarkan Berteraskan Islam: Tumpuan Khusus Terhadap Kitab Tibb Al-Nabawiy
 3. Azura Daud, Hubungan Faktor Pemilihan Pengguna Dengan Kepatuhan Agama Dalam Perkhidmatan Hotel Islam: Kajian Ke Atas Pengguna Hotel TH Alor Setar
 4. Faris Murtadha Fazial, Maqasid Hutang Dalam Al-Quran: Kajian Tafsir Al-Mawdu'iy
 5. Fatin Alia Zahri, Perakaunan Zakat Pendapatan Terhadap Manfaat Berupa Barangan (MBB) di Malaysia
 6. Fatin Atiqah Mohamad Salleh, Politik Gerakan Syiah di Malaysia
 7. Fatin Nabilah Mohamad Tahir, Pelaksanaan Hisbah Era Pemerintahan Bani' Abbasiyyah: Tumpuan Terhadap Khalifah Abu Ja'afar Al-Mansur dan Khalifah Al-Mahdi
 8. Halimatus Sa'diah Yusoff, Amalan Boncengan Gratis Dalam Penulisan Akademik Dari Perspektif Islam
 9. Mior Isfandy Mior Azizan, Hala Tuju Politik Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Pasca Konflik 2015
 10. Mohammad Muhaimin Mohamad Zaki, Pengajaran dan Pembelajaran Berteraskan Amalan Qalb
 11. Mohammad Najwa Mohamed Habsullah, Ekonomi Politik Institusi Zakat di Pulau Pinang
 12. Mohammad Zuhaili Md Yusof, Kaedah Talaqqi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Institusi Pondok: Kajian Kes di Pondok Al-Rahmaniah, Kelantan
 13. Mohd Hadzril Hassan, Seni Ilustrasi Komik Berdasarkan Kesenian Islam
 14. Mohd Norfarahim Roslan, Aplikasi Prinsip Ibadah Dalam Pembangunan Berteraskan Islam (PBI) Sebagai Perkaedahan Pengurusan Konflik
 15. Nang Nashirah Nik Dahalan, Politik Aliran Pemikiran Salafi-Wahabi di Malaysia
 16. Nasihah Ismail, Budaya Kerja Perniagaan Berasaskan Hisbah
 17. Nik Liyana Mustafa @ Nik Daud, Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Kamal Hassan di Malaysia
 18. Noor Hamizah Johari, Faktor Penentu Pemilihan Takaful Keluarga Prudential BSN Takaful Dalam Kalangan Masyarakat Muslim di Pulau Pinang
 19. Nor Aisyatun Omar, Pembentukan Akhlak Pelajar Melalui Program Ulul Albab (UA) di SMI Besut, Terengganu
 20. Nor Arini Abdullah, Faktor-faktor Mempengaruhi Niat Pengguna Muslim Kelantan Memilih Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB)
 21. Nor Azimah Kamil, Pengurusan Bantuan Kemanusiaan Rose2Rose Terhadap Pelarian Wanita Etnik Rohingya
 22. Nor Syazwani Rosman, Gelagat Asnaf Dalam Mendapatkan Bantuan Zakat di Pusat Urusan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)
 23. Nur Aida Athirah Sulaiman, Amalan Penentu Awal Puasa dan Hari Raya Aidilfitri: Kajian Kes di Selatan Thailand
 24. Nur Asmalina Md Sidik, Penggunaan Kaedah Hisab Dalam Penentuan Hari Raya
 25. Nurul Ashikin Md Nor, Kaedah Pelaksanaan Hospitaliti Islam Dalam Institusi Masjid di Malaysia
 26. Ryusda Bakri, Sains dan Teknologi Islam Dalam Kurikulum Pengajian Tinggi: Analisis Pendapat Pensyarah UiTM Perlis
 27. Samihah Hanim Mohamad, Asas-asas Perakaunan Zakat Pertanian di Negeri Perlis
 28. Siti Fatimah Mohd Razali, Penyelidikan Berkenaan Wakaf di Universiti Sains Malaysia: Satu Kajian Dari Perspektif Kaedah Penyelidikan Islam
 29. Siti Fatimah Zakaria, Pendekatan Pembangunan Berteraskan Islam Berdasarkan Konsep Al-Wasatiyyah
 30. Siti Maryam Idris, Pengurusan Risiko Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Musyarakah Mutanaqisah di Malaysia
 31. Siti Sarah Omar, Hibah Dalam Pengurusan Pewarisan Harta Islam: Kajian Kes di Wasiyyah Shoppe
 32. Suriadi Kamaruding, Kaedah Kepimpinan Berteraskan Qalb: Kajian Berdasarkan Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah
 33. Syahril Iqbal Norasikin, Kajian Budaya Organisasi di Institusi Pendidikan Islam Swasta: Kajian 
 34. Umaimah Mohd Sharef, Aplikasi Konsep Qana'ah Untuk Pelaku Pembangunan Lestari Islam
 35. Wan Noor Anis Amaleena W. Ab. Aziz, Teras-teras Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan Dari Tahun 1990 Sehingga 2016