On-Going Students

PHD (RISDEV)

 1. Fadzilah Akmal Ali - How To Islamize Restaurateurs? The Development And Validation Of Islamic Based Meal Model (IBBM) For Restaurateurs - Malaysian Case
 2. Kamarulariffin Ithnan, Al-Ghayat Al-A’liat Pembangunan Berteraskan Islam: Kajian Berdasarkan Kitab Jami’ Al-Tirmiziy
 3.  Khairul Faizi Mohd Rapiai - Potensi Model Takaful Hibrid: Satu Analisis Pakar Terhadap Gelagat Pengusaha SME Muslim Di Negeri Pulau Pinang
 4. Maizatul Mazwa Mazlan, Kaedah Tarbiyah Dalam Pengurusan Insan di PBI: Kajian Berdasarkan Kaedah Tarbiyah Rasulullah SAW
 5. Mohd A'dli Zahri, Gelagat pemilihan Pelaburan Dana Amanah Islam (DAI) dalam Kalangan Pelabur Muslim di Kelantan
 6.  Mohd Haidzir Auzir, Pembentukan Falsafah Pembangunan daripada Tasawur Jahiliyah Kepada Tasawur Islam: Kajian Histiografi
 7. Norazita Marina Abdul Aziz, Teras Falsafah dalam Pembangunan Teori Perakaunan Islam
 8. Nurul Izza Abdul Aziz, Kualiti Kehidupan Kerja Berteraskan Islam: Kajian Khusus Ke Atas pekerja Islam Menurut Sirah
 9.  Nurul Izza Ahad, Analisis Inovasi Wakaf Keluarga Menerusi Wakaf Tunai dalam Membangunkan Ekonomi Keluarga Muslim
 10. Nurul Suhada Ismail, Pengurusan Sekuriti Makanan dalam Tasawur Pembangunan Berteraskan Islam
 11. Nurul Syahidah Roslan, Ekonomi Politik Islam Negeri Kelantan
 12. Raudha Md. Ramli, Natural Resources in Islamic Based Sustainable Development: A Case Study of Brunei Darussalam
 13. Siti Arinah Ahmad, Pembinaan Prosedur Amalan Kaedah Rukyah dan Hisab dalam Penetapan Bulan-Bulan Ibadah di Indonesia
 14. Wan Nornajwa Wan Othman, Kaedah Pengurusan Kesejahteraan Insan Berteraskan Islam: Kajian Kes Pengurusan Stres Dalam Kalangan Penjaga (Care Taker)

MASTER (Mixed-Mode)

MISDEV 16.2

2017-2018 Academic Sessions

 1. Asma Adnan
 2. Furnama Sari
 3. Hdariyani Kampun
 4. Khairul Azlee Mohd Yunus
 5. Mohd Fadhil Abdul Karim
 6. Nur Aziemah Md Yusuf
 7. Nur Inani Ismail
 8. Nuur Husna Khalid
 9. Rabiatul 'Adawiyah Usman Hasan