4 : Konsep Pengurusan Institusi Pembangunan Berteraskan Islam

IMG 0014

Buku ini memberikan tumpuan kepada asas konsep yang perlu menjadi gagasan dalam mengurus sesebuah institusi pembangunan berteraskan Islam.Memfokuskan perbincangan kepada konsep-konsep asas dan pelaksanaan pengurusan institusi merangkumi sumber rujukan,sumber-sumber pengeluaran, pembahagian jenis,ahli-ahli institusi, konsep usaha,tawakal dan kejayaan serta matlamat akhir pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam.

Penulis                   : Dr. Fadzila Azni Ahmad

ISBN                     : 978-983-46-1395-2

Tahun                   : 2013

Penerbit                 : Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV),

                                   Universiti Sains Malaysia & Dewan Bahasa dan Pustaka

Harga                     : RM 13.00

Hubungi               : Puan Nur Aznidar Hang Jebat - 04-653 2910