Megazine

1. Muhammad Syukri Salleh (2013). Projek Memperkasakan Pendekatan Pembangunan Akar-Umbi - Kes Komuniti Ban Nua di Thailand, Bulletin for Industry and Community Network, April 2013, Vol. 6, No. 1, pp. 20-21 (Universiti Sains Malaysia)
2. Muhammad Syukri Salleh (2013). Catatan Atas Perjalanan Ekonomi Syariah, IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Islam Republika ,Jakarta, 28 Februari.
3. Mohd. Shukri Hanapi (2013). Pencorakan Pembangunan Berteraskan Tasawur Islam, Dakwah, Isu 17 Januari-Februari, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, hlm. 61-63.
4. Azrin Ibrahim (2012). Hisbah Mampu Membendung Kemelut Sosial, Milenia Muslim, Mac, Kuala Lumpur Azrin Ibrahim (2012).
5. Mantapkan Profesion Perguruan dengan Hayati Prinsip Hisbah, Milenia Muslim, Mei, Kuala Lumpur.
6. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Berbelanja Mengikut Keperluan Bukan Kemahuan, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 113, Januari, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 26-27.
7. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Tiga Elemen Tasawur Pembangunan Islam, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 116, April, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 44-45.
8. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Paradigma Tauhid Tunjang Pembangunan Berteraskan Islam, Dakwah, Isu 13, Mei-Jun, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, hlm. 29-31.
9. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Rezeki Barakah Bukti Keluasan Sumber Alam, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 118, Jun, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 56-57.
10. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Penggunaan Tangkal Amalan Syirik, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 118, Jun, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 76-77.
11. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Berjanji Biarlah Berpada, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 119, Julai, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 54.
12. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Evolusi Tasawur Pemikiran Melayu, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 121, September, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 78-79.
13. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Punca & Strategi Hadapi Fenomena Islamofobia, Dakwah, Isu 15, September-Oktober, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, hlm. 28-31.
14. Mohd. Shukri Hanapi (2012). Quo Vadis Mahasiswa Melayu?, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 123, November, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 48-49.
15. Muhammad Syukri Salleh (2012). Kecacatan Ekonomi Islam: Andaian Ekonomi Konvensional. Milenia Muslim, April, p. 62-63.
16. Muhammad Syukri Salleh (2012). Wajah Islam, Isi Barat, Milenia Muslim, May, p. 60-61.
17. Muhammad Syukri Salleh (2012). Intelektual 'Oceanic. Milenia Muslim, June, p. 72-73.
18. Muhammad Syukri Salleh (2012). Seven Principles of Islamic Development Based on MIB. The Brunei Times, Tuesday, 26 June, p.A30.
19. Muhammad Syukri Salleh (2012). Satu Tulisan, Ramai Pengarang. Milenia Muslim, July. p.72-73.
20. Muhammad Syukri Salleh (2012). Komersialisasi Akademik. Milenia Muslim, August 2012, p.74-75.
21. Muhammad Syukri Salleh (2012). Belajar di Universiti Lebih Mudah. Milenia Muslim, September 2012.
22. Muhammad Syukri Salleh (2012). Gelaran Orang Akademik. Milenia Muslim, October.
23. Mohd Syakir Mohd Rosdi (2012). Politik Intelektual. Majalah Milenia Muslim, diterbitkan pada Jun 2012, Bil.118, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd.
24. Mohd Syakir Mohd Rosdi (2012). Paradiqma Tahaluf Siyasi Dalam Pengurusan dan Pentadbiran, Majalah Milinea Muslim, diterbitkan pada Jun 2012, Bil.118, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd.
25. Mohd Syakir Mohd Rosdi (2012). Ada Kaya Ada Miskin. Majalah Milinea Muslim, diterbitkan pada Disember 2012, Bil.124, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd.
26. Muhammad Syukri Salleh (2012). Implikasi Abaikan makanan Bersih Syarak. Milenia Muslim, January 2012, p. 42-43.
27. Muhammad Syukri Salleh (2012). Hala Tuju Ekonomi Islam, Milenia Muslim, February 2012, p. 70-72.
28. Muhammad Syukri Salleh (2012). Kecacatan Ekonomi Islam Arus Perdana: Acuan Konvensional Tidak Dirubah, Milenia Muslim, March 2012, p. 66-67.
29. Muhammad Syukri Salleh (2012). Kecacatan Ekonomi Islam: Andaian Ekonomi Konvensional, Milenia Muslim, April 2012, p. 62-63.
30. Muhammad Syukri Salleh (2012). Wajah Islam, Isi Barat, Milenia Muslim, May 2012, p. 60-61.
31. Muhammad Syukri Salleh (2012). Intelektual 'Oceanic', Milenia Muslim, June 2012, p. 72-73.
32. Muhammad Syukri Salleh (2012). Satu Tulisan, Ramai Pengarang, Milenia Muslim, July 2012, p.72-73.
33. Muhammad Syukri Salleh (2012). Komersialisasi Akademik, Milenia Muslim, August 2012, p.74-75.
34. Muhammad Syukri Salleh (2012). Belajar di Universiti Lebih Mudah, Milenia Muslim, September 2012.
35. Muhammad Syukri Salleh (2012). Gelaran Orang Akademik, Milenia Muslim, October 2012.
36. Shahir Akram bin Hassan (2012). Kekuatan Hujah Al-Sunnah Setaraf Al-Qur'an?, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 118, Jun, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 60-61.
37. Zahri Hamat (2012). Zakat Pendapatan Patut Melebihi 2.5 Peratus. Temubual dalam Milenia Muslim, Januari, Bil. 113.
38. Mohd. Shukri Hanapi (2011). Konsep Wasatiyyah Selari Gagasan 1Malaysia, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 101, Januari, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 74-75.
39. Mohd. Shukri Hanapi (2011). Tiada Kebuluran Bukti Islam Pentingkan Perancangan, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 104, April, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 70-71.
40. Mohd. Shukri Hanapi (2011). Panduan Al-Quran Dalam Menilai Sesuatu Berita Yang Disebarkan, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 107, Julai, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 82-83.
41. Mohd. Shukri Hanapi (2011). Memaafkan Sifat Terpuji Bukan Terus Berdendam, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 109, September, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 82-83.
42. Mohd. Shukri Hanapi (2011). Berhutang Jangan Sampai Membebankan, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 110, Oktober, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 82-83.
43. Mohd. Shukri Hanapi (2011). Amalan 'Menumpang Nama, Dewan Masyarakat, Jilid 49, Bil. 10, Oktober, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 26-27.
44. Muhammad Syukri Salleh (2011). Agihan Zakat di Malaysia: Terbentukkah Masyarakat Yang Lebih Islamik?. Milenia Muslim, September 2011, p. 84-85.
45. Muhammad Syukri Salleh (2011). Muhammad Syukri Salleh, Kongres Profesor Negara Tersasar?, Milenia Muslim, Disember 2011, p. 38-39.
46. Mohd. Shukri Hanapi (2010). Didik Jasad, Akal & Roh Secara Bersepadu, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 90, Februari, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 90-91.
47. Mohd. Shukri Hanapi (2010). Besarnya Dosa Berzina, Buang Bayi, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 94, Jun, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 30-31.
48. Mohd. Shukri Hanapi (2010). Wang Bukan Tiket Gembirakan Ibu Bapa, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 90, Jun, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 35-37.
49. Mohd. Shukri Hanapi (2010). Anugerah Tesis Terbaik Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Buletin Yayasan Nurul Yaqeen, Bil. 1, Keluaran Januari – Jun. Kuala Lumpur: Yayasan Nurul Yaqeen, hlm. 18-19.
50. Mohd. Shukri Hanapi (2010). Ulasan Tesis Pemenang Anugerah Tesis Terbaik Doktor Falsafah Y.A.B. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin 2009, Buletin Yayasan Nurul Yaqeen, Bil. 2, Keluaran Julai – Disember. Kuala Lumpur: Yayasan Nurul Yaqeen, hlm. 19.
51. Muhammad Syukri Salleh (2010). Anugerah Tesis Terbaik Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Buletin Yayasan Nurul Yaqeen, Bil. 1, January – June, p.16.
52. Mohd. Shukri Hanapi (2009). Kemelut Palestin Yang Tiada Kesudahan, Milenia Muslim, Thn. 7 Bil. 78, Februari, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 60-62.
53. Mohd. Shukri Hanapi (2009). Buang Pangkat, Darjat & Kedudukan, Milenia Muslim, Thn. 7 Bil. 88, Disember, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 63-64.
54. Muhammad Syukri Salleh (2009). Kemelut Palestin Yang Tiada Kesudahan, Milenia Muslim, Thn. 7 Bil. 78, Februari, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 60-62.
55. Muhammad Syukri Salleh (2009). Hadapi Gejala Merempit: Guna Pendekatan Agama, Milenia Muslim, Thn. 7 Bil. 84, Ogos, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 26-29.
56. Muhammad Syukri Salleh (2009). Buang Pangkat, Darjat & Kedudukan, Milenia Muslim, Thn. 7 Bil. 88, Disember, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 63-64.
57. Muhammad Syukri Salleh (2009). Didik Jasad, Akal & Roh Secara Bersepadu, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 90, Februari, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 90-91.
58. Mohd. Shukri Hanapi (2008). 4 Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga, Muslimah, Bil. 207, September, Kuala Lumpur: Syarikat al-Muslimah, hlm. 40-41.
59. Mohd. Shukri Hanapi (2008). Islamofobia Bertujuan Menyekat Kemaraan Islam, Milenia Muslim, Thn. 7 Bil. 76, Disember, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 41-44.
60. Mohd. Shukri Hanapi (2005). Hindari Rasuah Dalam Pekerjaan. Dewan Ekonomi, April, Kuala Lumpur: Media Network Sdn. Bhd. Francais Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), hlm. 49-50.
61. Muhammad Syukri Salleh (2005). Mawi & RM: Siapa Untung Siapa Rugi. Majalah i, Kuala Lumpur: Karangkraf, No. 36, Oktober, ms. 25-27.
62. Mohd. Shukri Hanapi (2011). Amalan 'Menumpang Nama, Dewan Masyarakat, Jilid 49, Bil. 10, Oktober, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 26-27.
63. Mohd. Shukri Hanapi (2010). Judi Mengundang Permusuhan & Pergaduhan, ILUVISLAM, Bil. 13, 28 Mei – 3 Jun. Kuala Lumpur: The New Straits Times Press (Malaysia) Bhd., hlm. 38.
64. Mohd. Shukri Hanapi (2006). Islam Anjur Usaha, Doa dan Tawakal Dalam Setiap Tindakan, Dewan Ekonomi, September, Kuala Lumpur: Media Network Sdn. Bhd. Francais Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), hlm. 32-33.